loading

NỘI QUY THƯ VIỆN

Điều 1.  Đối với bạn đọc:

1.             Mặc trang phục đúng điều lệnh Công an nhân dân. Đến thư viện trong giờ làm việc do trường quy định. Không tự ý đi vào  khu vực để sách, việc mượn sách, báo, tạp chí phải theo hướng dẫn của cán bộ trực thư viện.

2.                  Báo, tạp chí, … chỉ được mượn đọc tại phòng đọc, không cho mang ra khỏi phòng đọc. Sách chỉ cho bạn đọc mượn mang về đọc mỗi lần 1 đến 3 cuốn và phải qua thủ thư làm thủ tục: Quét mã vạch hoặc ghi vào phiến mượn sách của thư viện. Thời gian mượn 1 lần không quá 10 ngày. Nếu muốn mượn tiếp sách đó phải được thủ thư gia hạn.

3.                  Học viên được mượn sách đọc tại chỗ nhưng phải làm thủ tục mượn sách qua thủ thư và ký vào sổ mượn sách. Khi hết giờ phải trả lại sách và ký trả vào sổ.

4.                  Học viên khi mượn sách mang về đọc phải dùng thẻ thư viện của mình không sử dụng thẻ của người khác để mượn sách.

5.                  Bạn đọc phải có trách nhiệm bảo quản sách, báo, tạp chí khí đọc hoặc khi mượn về đọc, nếu làm bẩn, hư hỏng, mất sách đã mượn thì phải bồi thường bằng sách mới hoặc bằng tiền gấp 3 lần giá sách (giá sách hiện hành).

Điều 2. Đối với cán bộ Thư viện:

1.                    Phải mở cửa đúng giờ quy định, làm đúng chức trách, nhiệm vụ, phục vụ tận tình, kịp thời yêu cầu bạn đọc, đúng quy trình công tác, đảm bảo trật tự, vệ sinh, ứng xử “văn hóa” nơi làm việc. Khi không đáp ứng được phải nói rõ lý do.

2.                    Phải có trách nhiệm quản lý tốt tài liệu, sách, báo, tạp chí không để rách, nát, làm mất tài liệu, phải xếp đặt khoa học theo đúng quy định của nghiệp vụ thư viện.

3.                    Khi giao, nhận tài liệu, phải kiểm tra sách, số đăng ký, số lượng, chất lượng, xem nhật ký mượn- trả trên máy tính hoặc phiếu mượn sách rồi mới làm thủ tục cho trả- hoặc mượn lại.

4.      Khi có tài liệu mới phải thông tin kịp thời đến bạn đọc.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đại tá, TS Vũ Đức Khiển


 

NỘI QUY PHÒNG ĐỌC TRỰC TUYẾN (OPAC)

Khi vào phòng đọc trực tuyến nghiên cứu, khai thác giáo trình, tài liệu tham khảo, cán bộ, giảng viên và học viên phải thực hiện đúng yêu cầu sau đây:

1.                Trình “Thẻ thư viện” hoặc “Thẻ Học viện” để cán bộ quản lý, bố trí sắp xếp  vào vị trí máy tính.

2.                Khởi động máy và thực hiện các thao tác để tra cứu giáo trình tài liệu theo đúng quy trình ( có gắn trên mỗi bàn máy). Nếu có vấn đề gì chưa rõ thì phải hỏi cán bộ quản lý để được hướng dẫn thêm.

3.                Máy tính, phương tiện và hệ thống điện chỉ phục vụ cho việc đọc, nghiên cứu giáo trình tài liệu; tuyệt đối không được sử dụng vào công việc khác. Khi phát hiện có sự cố kỹ thuật thì báo ngay cho cán bộ quản lý biết để xử lý; không được tự ý sửa chữa, điều chỉnh.

4.                Phải giữ trật tự, vệ sinh chung, không được tổ chức ăn uống trong phòng đọc; không tự ý xê dịch bàn ghế, phương tiện máy tính trong phòng đọc.

Nghiên cứu, khai thác giáo trình tài liệu xong phải thực hiện các thao tác để đưa máy tính về chế độ nghỉ, sau đó gặp cán bộ quản lý để nhận lại “Thẻ thư viện” hoặc “Thẻ học viên”.

 HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 Đại tá, TS Vũ Đức Khiển

 

Top